003 002 Market Place
- Articles, Blog

003 002 Market Place


Here was the Medieval Market Place (Tutaj znajdował się średniowieczny rynek) which can be seen in the noticeable (na co wskazuje widocznie) widening of the street (poszerzona ulica) Market places were a key part of Medieval towns (Rynki były kluczową częścią średniowiecznych miast) particularly from the 13th Century (szczególnie w trzynastym wieku) when there was a period (kiedy był okres) of tremendous growth and economic expansion (ogromnego wzrostu i ekspansji ekonomicznej)

About Ralph Robinson

Read All Posts By Ralph Robinson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *