[7/10] Τι μπορεί να κάνει το LR-Marketing Plan για εσάς / What can the LR-Marketing Plan do for you
- Articles, Blog

[7/10] Τι μπορεί να κάνει το LR-Marketing Plan για εσάς / What can the LR-Marketing Plan do for you


What can you do to have the greatest results? This is a very good question, people often
ask me. Let me answer you. If you have understood the Marketing Plan
of LR well, then you are certain that you have in your hands one of the best and most
evolved Marketing Plans in MLM. Our company has one of the strongest compensation plans
in the market. If you want to be part of the team of successful
people it is important to keep in mind one thing. “You cannot be successful and not show
it.” What does it mean practically? It means that you have to pursue every target
of the company, which can lead you high. The Marketing Plan is so well designed, so
smart, so well structured, that through small, specific targets, such as the Quick Start
Programme and the present in the 11% level, such as the car in the Junior Manager or Manager
level, you will be motivated to move higher. So what is going on? If you for example have
the present of 11% in your hands, then talk about it. It is not a little thing for someone to have
such a present from an activity in which he has only been involved for 1, 2 or 3 months.
This might help you reach the next target, that is the car of the Junior Manager or Manager.
When you take this car, then you automatically gain corporate ID, that is all those who until
this moment either have heard or were observing to see your progress, because they didn’t
believe it was possible, now they see it in your hands. You gain corporate ID and everyone around
you starts thinking that “yes, it is possible”. Everyone starts asking questions and that
is exactly what you are aiming at. You want this. You want questions like “is it working?”, “is it possible?”, “can I do it?”. I will never forget that the reason I was
so eager to get my first LR car, was exactly this. I wanted to prove to the people who
had rejected me that it is possible… In one of the previous videos I told you that
in the beginning I spoke to 19 people and 18 of them rejected me. This annoyed me so
that I wanted to take the car only to prove to my 18 friends that they were wrong. At the same time a great career unfolded before
me. I will always remember that I did more than 6.500 km in August 1999 with my first
LR car, because all I wanted was my partners to see that, “yes, it is possible”, “yes,
the company keeps its promises”, “if I did that, you can also do it”. I wanted them to get in the car, feel it as their own, smell it, touch it. For me that was the first time to get in a such a car,
it might be the same for them, as well. If you are a new partner, you can pursue the
11% present, and afterwards, by demonstrating it, because for you this is a precious tool,
to reach the Junior Manager/ Manager level, at which you may pursue the car. If you use the car of the Managers as a tool
for your business, then I guarantee you that latest in 4 – 6 months with systematic work,
you are in the level of the Organization Leader and you enjoy your own Mercedes. When you have such a tool in your hands, then you
can indeed change your life for ever, not because of the car, but because of the impact
a car like this can have to the people, who until then believed you but didn’t follow
or didn’t believe you and didn’t follow you. Nevertheless, the result is always the same. The training system of Beastarwithus, as well
as the very experienced leaders of the team can show you the way. They simply don’t know
who wants and who doesn’t, so contact them and ask them to show you the way towards these levels. Finishing this video, I would like to tell
you that if someone wants to be very successful in this business, he needs to keep in
mind that he has to be “embodiment” of Marketing Plan. Perhaps this is the best way to express it. Wish you success and all the best.

About Ralph Robinson

Read All Posts By Ralph Robinson

3 thoughts on “[7/10] Τι μπορεί να κάνει το LR-Marketing Plan για εσάς / What can the LR-Marketing Plan do for you

  1. περιεκτικότατο και με ξεκάθαρη κατεύθυνση . Μπράβο ,πολύ καλή δουλειά . 

  2. Τέλειο μέσα σε 5 λεπτά τόσο απλά και περιεκτικά ,μεταφέρεις πολύ σημαντικά πράγματα . Τον εαυτό μας , τους στόχους μας , τα κίνητρα ,εργαλεία δουλειάς , το παράδειγμα μας ,το δικό μας καθρέφτη, επιμονή , ταχύτητα , πείσμα ,εκπαίδευση επικοινωνία και πάντα με ένα σχέδιο.

  3. Ο σεμιναριακός αυτός κύκλος είναι η ομάδα των βίντεο που κάθε συνεργάτης θα πρέπει να βλέπει κάθε μέρα. Απλά, περιεκτικά και ακούραστα μας υπενθυμίζεται τι εστί LR και BeAStarWithUs καθώς και για ποιους λόγους είμαστε όλοι εδω! Και κυρίως σας φέρνει κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι του καθενός από εμάς ανά πάσα ώρα και στιγμή που το χρειαζόμαστε!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *