Albert Zeeman over Marketingplan Today
- Articles, Blog

Albert Zeeman over Marketingplan Today


Een marketingplan geeft de richting aan je organisatie
of als je zelfstandige bent. Het helpt je om te bepalen wat je voor wie wil zijn. En hoe je daar uiteindelijk doelstellingen voor zet en hoe je dat vertaalt naar geld. Over hoe je een marketingplan maakt daar zijn natuurlijk een heel veel boeken over geschreven. En die heb ik ook gelezen. Heel veel van die kennis heb ik samengevat om het eigenlijk heel simpel te maken. En in mijn boek stel ik je 6 vragen. Als je die 6 vragen beantwoordt in mijn boek, het is ook een werkboek, dan sla je het dicht, en dan heb je een plan. Als je een goed marketingplan hebt dan helpt je dat focus te krijgen. En focus helpt je om gevoelig te zijn
voor de dingen die jou ondersteunen en vooral te laten wat je niet benoemd hebt. Wat je niet wilt doen. En met die focus en met dat plan denk ik dat iedereen veel eerder succes heeft. En dat is ook mijn doel van mijn boek: iedereen een plan geven zodat je grotere kans hebt op succes.

About Ralph Robinson

Read All Posts By Ralph Robinson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *