RRI for Business and Industry
- Articles

RRI for Business and IndustryКласическата икономическа теория ни учи, че основната цел на бизнеса е да генерира печалба, но новите тенденции ни показват по-широка картина, в която инвестиционните дейности имат по средносрочна и дългосрочна бизнес-ориентирана визия. Всъщност отговорните изследвания и иновации
в индустрията правят това възможно. Компания, която е отговорна и осъзнава
нуждите на отделните индивиди, клиенти и обществото, може да подобри връзките
със своите клиенти като прави продуктите си по-специфични и си осигури инвестиции. Така, че
за индустрията и бизнеса, О И И е важен въпрос. Не е само източник на
иновации и креативност, идващи от обществото, но и начин за по-устойчива
печалба. Не трябва да забравяме, че компаниите са част от по-голяма
социална среда и като бъдат отговорни, ще им помогне да обвържат
бизнес дейността си с гражданите. Във ваша полза е да установите двустранна
комуникация с всички заинтересовани лица, наука и политически лидери. В този процес,
ангажирането на други хора и организации може да повиши вашата конкурентоспособност.
Включвайки в дейността си други перспективи, било то икономически,
екологични или културни, може да донесе ползи за вашата компания, напр.
това да сте в течение на всички регулационни режими и въвеждане на корпоративна социална
отговорност. Това е възможност да споделите ценностите и целите на вашата компания.
Отговорните изследвания и новации могат не само да допринесат за печалба за бизнеса, но и да донесат ползи за обществото като цяло. Можете да включите разнообразие като търсите
нови гледни точки и знания и съобразите различни интереси в
разработването на вашите иновативни продукти и услуги. Можете също така да се възползвате от
очакванията като фактор за разбиране на това как настоящите изследователски и иновативни практики оформят бъдещето. А нуждите на клиентите ще ви помогнат
да се адаптирате към промените и новите гледни точки. А позволявайки на бизнеса да стане по-
отворен и прозрачен, ще ви помогне да изградите доверие. За да постигнете тези цели
Инструментариумът на ОИИ ви дава необходимите ресурси и вдъхновяващи практики
да въведете ОИИ в бизнес средата. Той също предлага инструменти за
разработване на стратегии за растеж на иновативно-ориентирания бизнес и изграждане на
конкурентно предимство. Ще ви свърже с различни заинтересовани страни от
растящата ОИИ общност, което ще подсили креативността и вдъхновението във вашите вътрешни процеси. Ще направи компанията ви да работи по-ефективно. По този начин можете да
подобрите начина, по който правите бизнес и в същото време да допринесете за по-добро общество.

About Ralph Robinson

Read All Posts By Ralph Robinson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *