Strategisch marketingplan maken | marketingplan in 7 stappen
- Articles, Blog

Strategisch marketingplan maken | marketingplan in 7 stappen


Hoe schrijf je een strategisch marketingplan? In deze video ga ik je de 7 stappen van de SMP-methode laten zien. De SMP-methode is bedoeld voor het schrijven van een strategisch marketingplan en bestaat uit 7 stappen. Stap één; is die van het bepalen van je DOEL. Welk probleem wil je gaan onderzoeken en hoe ga je dit doen? Dat leg je vast in deze eerste stap. De eerste stap geeft sturing aan de tweede stap. En dat is de stap van het onderzoeken van je MARKT. Je markt kun je analyseren door verschillende marketing analyses en marketingmodellen toe te passen. Wanneer je een goed beeld hebt gekregen, van je markt kun je verder gaan met je ORGANISATIE. Ook de stap waarin je de organisatie verkent, krijgt richting door de eerste stap. Bij het bepalen van je doel, die stap geeft ook de richting voor de derde stap, die van het verkennen van je organisatie. Ook bij het verkennen van je organisatie, gebruik je verschillende marketingmodellen en verschillende analyses. Wanneer je die organisatie óók goed in
kaart hebt gekregen ga je de twee met elkaar CONFRONTEREN. Je gaat de markt met de organisatie confronteren, om te zien waar de probleemgebieden zitten. We noemen dit dan ook de confrontatiefase. Bij het confronteren wordt zichtbaar waar het marketingprobleem precies zit. Bij stap 1 was het nog een vermoeden, bij stap 4 kun je het hard maken, doormiddel van je confrontatie. Wanneer je die probleemgebieden in kaart hebt gekregen, kun je daar een antwoord op gaan bieden. En dat noemen we de STRATEGIE. In die strategie fase ga je een antwoord bieden, op de pijnpunten, op de probleemgebieden, die je hebt gevonden in de confrontatiefase Wanneer je dat hebt gedaan, ben je halverwege de ontwikkeling van je marketingplan. Je bent begonnen met ONDERZOEK; de eerste drie stappen. Vervolgens ben je op dat onderzoek, STRATEGIE gaan ontwikkelen. De stappen die daarop volgen. En wanneer je die marketingstrategie in kaart hebt, kun je gaan werken aan de TACTISCHE invulling. van je marketingplan. En dat doen we doormiddel van het opstellen van de MARKETINGMIX. De marketingmix kun je vormgeven door de bekende P’s, of een alternatief daarop de C’s zoals Kotler ze heeft voorgesteld. Die marketingmix geeft een tactiek om jouw marketingplan uit te voeren. Maar tactiek is nog niet voldoende. Je moet actiepunten hebben die je het komende jaar kunt gaan
uitvoeren. En dat doen we dan ook in de laatste stap; ACTIEPLAN. In die laatste stap ga je concreet plannen, welke afdelingen wat gaan doen, en hoe jij jouw marketingplan, uiteindelijk tot een realiteit kunt maken. Dat komt in de laatste stap aan bod. En die laatste twee, die noemen we dan ook; de TACTISCHE en OPERATIONELE fase. Je bent begonnen met ONDERZOEK, verder gegaan met STRATEGIE, en uiteindelijk een TACTISCHE en OPERATIONELE invulling. Dit zijn de 7 stappen van de SMP-methode. Als je meer wilt weten over deze 7 stappen, kun je hier je emailadres en je naam achter laten. Je ontvangt van mij dan 7 video’s waarin ik inzoem op iedere stap. Dus welke deelstappen vallen er nou precies onder de hoofdstappen, die je hier op het bord ziet staan. Welke marketingmodellen vallen daaronder, en hoe kun je je marketinganalyses op de juiste manier insteken. Als je dat wilt weten, laat je hier je emailadres en je naam achter. Dan ontvang je kosteloos van mij de 7 video’s.

About Ralph Robinson

Read All Posts By Ralph Robinson

14 thoughts on “Strategisch marketingplan maken | marketingplan in 7 stappen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *